Metsähakkuut

Metsän hoitaminen on tärkeää sen kasvun ja tuoton kannalta

Kaikkihan tietävät metsän kasvavan hoitamattakin, mutta kuitenkin metsä tihenee ja puiden pituus- ja paksuuskasvu kärsii hoitoa laiminlyödessä. On myös hyvä muistaa metsän hoidon vaikutus siihen, miten nopeasti puut saavuttavat tukkipuun kriteerit ja miten paljon enemmän omistaja saa tervettä tukkipuuta hyvin hoidetusta metsästä. Hyönteiset ja sienet ovat myös isompi riski hoitamattomalle metsälle. On muistettava, että metsän hoito on aina investointi metsäsi tulevaisuuteen.

Harvennushakkuu

Harvennushakkuissa paranee puuston kasvuolosuhteet. Harvennus kiihdyttää puiden kasvua ja ne vahvistuvat nopeammin tukkipuiksi.  Aluksi tehdään ensiharvennus, jonka jälkeen 15-25 vuoden päästä on harvennus ajankohtainen. Puiden läpimitta 1,3 metrin korkeudella on tällöin vähintään 16 senttimetriä. Kasvupaikasta, puulajista ja metsänomistajan tavoitteista riippuen harvennuksia tehdään kerran tai kahdesti ensiharvennuksen jälkeen. Teemme harvennushakkuita metsuritöinä,  jolloin  työn jälki on useimmiten selvästi konetyötä parempi.

Jatkuvan kasvatuksen hakkuut

Jatkuvassa kasvatuksessa maa on jatkuvasti puiden peittämä, tästä johtuen maisemallisesti arvokkaille kohteille hakkuumuodon suosio on suuresti nousussa. Viljelyä ja avohakkuuta ei tehdä jatkuvan kasvatuksen metsään, mutta muut hakkuutavat ovat osa tätäkin hoitomuotoa. Tavoitteena on pitää vanhassa metsässä mahdollisimman monen ikäistä puuta ja harventaa sopivasti ylä- ja alaharvennuksena tilaa nuoremmille puille.

Voit tilata meidät tekemään kaikki manuaaliset hakkuut, niin raivaus- kuin moottorisahatyönä.

Soita 044 585 8280 niin jutellaan lisää.